top of page

REGLEMENT AUDITIEPROCEDURE MUSICALCOMPAGNIE MITHE 

 

Algemeen 

Dit interne reglement heeft als doel de werking van Musicalcompagnie Mithe te stroomlijnen en duidelijke afspraken en voorwaarden te stellen voor alle betrokken partijen. Onderhavig reglement is onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden betreffende interne en externe audities. 

 

Elk lid erkent door inschrijving kennis te hebben genomen van dit document en alle gerelateerde documenten, en aanvaardt uitdrukkelijk elke hierin gespecificeerde afspraak en voorwaarde. Dit reglement is van toepassing op alle door Mithe georganiseerde audities voor musicalproducties. 

 

Auditanten blijven voor, tijdens en na de audities steeds verantwoordelijk voor hun eigen materiaal. Mithe is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigen materiaal. 

 

Tenzij specifiek vermeld zijn al onze audities voor 18 jaar of ouder.

 

Duiding

Musicalcompagnie Mithe wil steevast inzetten op talentontwikkeling. Daarom kiezen we voor een ‘interne’ en een ‘externe’ casting. Dit wil zeggen dat de spelende leden van het huidige seizoen als eerste de kans krijgen om te auditeren. 

 

Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

In het voorbije seizoen:

 • was je spelend lid OF meewerkend lid dat reeds slaagde voor een eerdere auditie, 

 • hielp je mee achter de schermen met de taken die aan het begin van het seizoen afgesproken waren + de algemene opruimdagen voor jouw productie, 

 • was je steeds tijdig aanwezig op repetities en activiteiten m.b.t. jouw productie.

 

Auditieprocedure

Interne Auditie 

 • De richtdata van de interne auditie, externe auditie en callback van het volgende seizoen worden aan het begin van het huidige musicalseizoen op de kick off meegegeven en verschijnen op de website. Afhankelijk van de beschikbaarheden van het toekomstige creatieve team kunnen deze nog wijzigen. Hiervan word je dan op het moment van wijziging op de hoogte gebracht. 

 • 3 tot 4 weken voor de interne auditie wordt er via onze facebookpagina een inschrijvingsformulier en een casting sheet met meer informatie over de stukken verstuurd. Hierop staat een bindende einddatum voor de inschrijving. Wie later inschrijft, sluit aan bij de externe auditie. 

 • Afhankelijk van de keuze van het creatieve team kan er gevraagd worden om op voorhand videomateriaal in te sturen. Het creatieve team behoudt zich het recht om o.b.v. dit materiaal

  • spelers door te verwijzen naar de externe auditie

  • spelers niet te casten

  • spelers door te verwijzen naar de externe auditie indien de deadline voor inzendingen reeds verstreken was.

 • Ten laatste één week voor de interne auditie krijg je de praktische info omtrent deze dag (dagindeling, wat je moet meebrengen,...)

 • De auditie kan bestaan uit volgende onderdelen (afhankelijk van de noden van het stuk en de wensen van het creatieve team)

  • Zang

  • Acteren

  • Dans

  • Motivatiegesprek

 • Aan het einde van de auditiedag krijg je de uitslag te horen (mondeling of via mail). Mogelijke scenario’s zijn:

  • Callback: Je wordt een week later op de callback verwacht. Het creatieve team geeft je een specifieke opdracht. 

  • On hold: Je legde een goeie auditie af, maar de puzzel van de casting dwingt het team om feedback af te wachten tot na de callback. Jij wordt niet op de callback verwacht.

  • Afgewezen: Je zal het volgende musicalseizoen niet kunnen spelen. Blijf je meehelpend lid, kan je wel weer meedoen aan de volgende interne auditie.

  • Aangenomen: Je wordt aangenomen voor het volgende musicalseizoen. 

Externe Auditie 

 • De data van de interne auditie, externe auditie en callback verschijnen op de website en indien we casten voor een grote productie of specifieke profielen zoeken, ook op social media. Ben je ingeschreven op de nieuwsbrief via onze website, word je ook via dit kanaal op de hoogte gehouden.

 • Geïnteresseerden kunnen zich gedurende het volledige seizoen aanmelden via de website. 

 • O.b.v. de openstaande plaatsen in de producties worden zij al dan niet uitgenodigd. Dit ten laatste 2 weken voor de auditie. Zij dienen hun deelname te bevestigen met een invulformulier. 

 • Na het invullen van dit formulier ontvangt de deelnemer het voor te bereiden materiaal. Het creatieve team behoudt zich het recht om vooraf een auditie via een filmpje te vragen. Het gevraagde materiaal kan bestaan uit:

  • Zang

  • Acteren

  • Dans

  • Voorstellingsfilmpje

 • De kandidaten worden ten laatste vijf dagen voor de externe auditie op de hoogte gebracht over de juiste planning, wanneer ze waar verwacht worden en welk materiaal ze dienen voor te bereiden. 

 • Twee weken na de auditie kan je de uitslag verwachten. Deze kan bestaan uit:

  • Afgewezen: Je zal het volgende musicalseizoen niet kunnen spelen in één van onze producties.

  • Aangenomen: Je wordt aangenomen voor het volgende musicalseizoen.

  • Callback: Er wordt nog een extra moment ingepland omdat er nog onduidelijkheden zijn.  

 

Afgewezen?

Niet getreurd, misschien ben je nu nog niet klaar voor een grote productie. Maar steek je licht dan eens op bij de musicallessen en/of zanglessen? Indien gewenst mag je feedback vragen na de auditie. 

 

Aangenomen?

Proficiat, jij hebt de kans om volgend productiejaar mee te schitteren op het podium.

Voorwaarden hiervoor zijn:

 • Dat je je lidgeld tijdig betaalt om je verzekering in orde te brengen.

 • Dat je je bewust bent van het feit dat de repetities kunnen oplopen tot 3 keer per week, afhankelijk van de productie en jouw aandeel. Tijdens de generale week word je elke dag op de repetitie verwacht.

 • Dat je op de Kick off aanwezig bent (datum wordt meegestuurd met de auditieuitslag).

 • Dat je steeds voorbereid en op tijd op de gevraagde repetities bent.

 • Dat je mee helpt bouwen aan de Mithe familie door de taken die je tijdens de Kick off afgesproken hebt, uit te voeren. 


 

Wat bij onvoorziene omstandigheden?

 

Onder onvoorziene omstandigheden verstaan we:

 • Het afhaken van een castlid tijdens het repetitieproces

 • het ontstaan van een onwerkbare situatie (te laat komen, teveel afwezigheden, te weinig voorbereiding,...) waardoor er een castlid vervangen moet worden. 

 

In dit geval ligt de auditieprocedure volledig in handen van het creatieve team. Zij kunnen/mogen snel beslissen om iemand in te schakelen via de vorm van auditie die zij nodig achten voor de artistieke vereisten van de rol om de productie niet onnodig vertraging te laten oplopen. De procedure wordt meegedeeld aan het bestuur.  

bottom of page