top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

WORKSHOPs, LESSENREEKSEN & kampen

Wanneer je je inschrijft voor een workshop, lessenreeks of kamp ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden

1. BETALINGSVOORWAARDEN

Hoe kan ik het inschrijvingsgeld betalen?

Nadat je bevestiging hebt gekregen dat je kan deelnemen, betaal je het inschrijvingsgeld op rekeningnummer BE49 7390 1025 9971 van

Musical-s-cool met vermelding van de mededeling die je ontvangt in de bevestigingsmail. 

Wanneer moet ik betalen?

We verwachten je betaling binnen de 10 werkdagen na je inschrijving. Pas na deze betaling ben je definitief ingeschreven. Wanneer je niet op tijd hebt betaald, komt de plaats die je reserveerde opnieuw vrij.

 

UITZONDERING: Als je inschrijft tijdens de 14 dagen voor de start van een workshop, lessenreeks of kamp, dan verwachten we dat je onmiddellijk betaalt na ontvangst van je bevestigingsmail.

2. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Voor annuleren gelden de volgende voorwaarden:

Annuleer je een workshop of kamp

  • langer dan twee maanden vooraf is er een administratieve kost van €50. Deze €50 wordt afgetrokken van het totale bedrag van inschrijving.

  • minder dan twee maanden, maar eerder dan een maand voor aanvang van de workshop of het kamp wordt 50% van het inschrijvingsgeld aangerekend als annuleringskost.

  • minder dan een maand, maar eerder dan twee weken voor aanvang van de workshop of het kamp wordt 75% van het inschrijvingsgeld aangerekend als annuleringskost.

  • minder dan twee weken voor aanvang van de workshop of het kamp wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort.

  • bij annulering binnen een termijn van maximum 3 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of het kamp wegens ziekte of ongeval, wordt er 25% van het inschrijvingsgeld terug betaald. De bijdrage voor de verplichte verzekering zal steeds in rekening gebracht blijven. Dit enkel indien er een medisch attest kan voorgelegd worden en de terugbetaling geldt dan enkel voor de vermelde ziektedagen op dit attest. Indien er geen medisch attest wordt voorgelegd, kan er geen terugbetaling plaatsvinden.

  • bij vroegtijdig verlaten of stopzetten van de workshop of het kamp wegens ziekte, ongeval of dergelijke kan er geen terugbetaling meer plaatsvinden.

Annuleer je een lessenreeks:

  • na 15 augustus en binnen de eerste maand (t/m 30/9) waarin de lessenreeks van start gaat, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort na aftrek van de gevolgde/verlopen lessen en een administratieve kost van €50 en de reeds betaalde verzekeringskost (€7/€14).

  • later dan deze eerste maand na de start van de lessenreeks wordt het inschrijvingsgeld niet meer teruggestort.

Kan MITHE de lessenreeks, workshop of kamp annuleren?

MITHE behoudt zichzelf te allen tijde het recht voor om een lessenreeks, workshop of kamp te annuleren wanneer er onvoldoende inschrijvingen zijn of wanneer de lesgever door ziekte of overmacht onbeschikbaar is. In een dergelijk geval wordt het inschrijvingsgeld volledig teruggestort, maar er is geen enkele extra schadevergoeding voor de ingeschreven deelnemers.

Overmacht

Lessen, lesdagen of kampdagen die door de organisatie, door overmacht, geannuleerd worden, kunnen na aanvraag aan het einde van het betreffende schooljaar pro rata terugbetaald worden. Dit na aftrek van een administratieve kost van €100. Indien het terug te betalen bedrag niet boven de €100 uitkomt zal er zodoende geen terugbetaling mogelijk zijn.

 

3. VERZEKERING

MITHE is via OpenDoek vzw verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van de leden en deelnemers op weg van/naar thuis en tijdens de verschillende activiteiten.

4. VERANTWOORDELIJKHEID

Bij inschrijving van een lessenreeks, workshop of kamp geven de ouders of de deelnemers aan MITHE de toelating om:

  • Bij een gebeurlijk ongeval of ziekte, medische bijstand in te roepen. Specifieke medische problemen (vb. allergiën, diabetes, … ) dienen steeds meegedeeld te worden. Dit uiterlijk op de eerste dag van de lessenreeks, workshop of het kamp!

5. ALGEMEEN

MITHE is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of materiële schade aan kledij of persoonlijke bezittingen van de leden en deelnemers.

bottom of page